Høringssvar fra Maria Lønnemo

Dato: 21.02.2022

Alle bør få lov til å reise fritt uten pass. Ja til frihet, nei til pass og begrensninger knyttet til grenseforordning.