Høringssvar fra Stein Pedersen

Dato: 21.02.2022

Det finnes absolutt ingen empirisk forskning som konkluderer med, at vaksinen ( nå kalt ‘behandlingen’) har noen som helst positiv virkning når det gjelder smittebegrensning, sykdomsbegrensning eller død. Dette har deler av befolkningen tatt til etterretning og lagt til grunn for å avstå fra tilbudet om vaksinering. Det at myndighetene ikke har fått med seg helt elementær tilgjengelig informasjon om ‘vaksinen’ som underbygger dette, er i seg selv så tillits-svekkende at ny tillit ikke kan gis.

Myndighetene vil med de nye forslagene, ikke oppnå noen helsemessig gevinst for landets innbyggere, noe som burde være høyeste prioritet.

Hvis formålet med endringene er å minske fremtidig belastningen på et helsevesen skapt og styrt av politikere, så får de gjøre noe med problemet, ikke med symptomet av en feilslått politikk.

Forslag om endring og koronapass, støttes ikke, da dette kun vil skape segregering, tvang og helseapartheid.

NEI!