Høringssvar fra Kjetil Teige-Lorentzen

Dato: 21.02.2022

Nei jeg støtter ikke dette forslaget i høringsbrevet