Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 696402

Dato: 20.02.2022

Dette forslaget strider mot menneskers bevegelsesfrihet. De folkevalgte har ingen rett til å frarøve folket sin gudegitte frihet.

Jeg samtykker ikke. Forslag til endringer må forkastes.