Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 190134

Dato: 06.02.2022

Jeg er sterkt imot koronapass.
Sterkt imot segregering.
Dette er noe som aldri burde blitt vurdert overhodet!
Frihet er en medfødt menneskerett. Slutt å bruk makt til feil formål! Ha fokus på hvordan dere kan hjelpe befolkningen istedenfor hvordan dere kan kontrollere den.