Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 982794

Dato: 21.02.2022

Nei til koronapass. Alle må kunne bestemme over egen kropp og ha muligheten til å ferdes fritt.