Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 908472

Dato: 21.02.2022

Dette forslaget som nå er til høring er jeg sterkt imot og sier NEI til endringer i grenseforordningen med utvidet overvåking og maktkontroll.