Høringssvar fra Stop Lockdown

Dato: 21.02.2022

Det vises til høringsbrev av 28. januar 2022.

Vedlagt ligger høringssvar på vegne av organisasjonen Stop Lockdown

Med hilsen

Elden Advokatfirma

Vedlegg