Høringssvar fra Inga S

Dato: 20.02.2022

Dette strider mot grunnloven. Dette må stoppes umiddelbart!