Høringssvar fra Daniel Aalberg Tegnander

Dato: 07.02.2022

Jeg ønsker ikke at vaksinestatus skal være avgjørende for å komme inn i et annet EU-land. Innenfor dette faller coronapass. Jeg er bekymret for makten dette gir statene over individets frihet til å velge selv, noe vi setter høyt i Norge og har hatt stor suksess med gjennom pandemien. Vitenskapelig konsensus er at coronapass ikke fungerer, og da er dette forslaget intet mindre enn et maktovergrep.