Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 318495

Dato: 07.02.2022

Jeg opplever at Covid-19 pandemien i Norge og ellers i verden, er sterkt overdrevet. Estimatene for innlagte med covid og coviddødsfall i begynnelsen av pandemien og også i forbindelse med nedstengningen før jul 2021, oppleves som helt ute av proporsjoner. Dette har skapt en meget stor frykt blant befolkningen i tillegg til stygge motsetninger i befolkningen, noe jeg har betraktet med skrekk og vantro. Vaksinerte mot uvaksinerte. Dette har ikke vært verdig.

Videre virker det som de hastegodkjent vaksinene, blir betraktet som de eneste botemidlene mot covid. Dette til tross for at det allerede finnes velfungerende medisiner. Da tenker jeg blant annet på Ivermectin. I tillegg har det vært svært lite opplysninger om D-vitamins gode virkning på imunforsvarer vårt mm. Det oppleves som disse medisinene, både som forebygging og også behandling, har blitt kraftig underkommunisert i media og dertil også latterliggjort. Dette er medisiner som har vært trygge i over mange år med få bivirkninger.

Dermed kan det tyde på at denne høringen bygger på et ustabilt fundament og et noe ensidig vitenskaplig narrativ. Dertil må man kunne stille spørsmål ved om vaksinene faktisk fungerer etter hensikten. Man kan både bli syk og også smitte andre, selv om man er vaksinert både med en og flere doser. Antall meldte bivirkninger etter vaksinene er også betydelige. Etter min oppfatning, virker ikke et vaksinepass å ha en eneste dokumentert medisinsk effekt.

Høringen berører våre menneskerettigheter, vår rett til å ferdes over landegrenser ( §106 og §106 annet ledd) som et frie mennesker. Vi trenger ingen nye reguleringer her pga. covidpandemien. Tatt i betraktning hva jeg har anført over, virker det dessverre ulogisk etter min oppfatning.

Flere land går nå vekk fra vaksinepasset fordi dette bryter med konstitusjonelle rettighetene, rettigheter som også er gjeldene i Norge. Blant annet § 98 med følgende ordlyd: «Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.» Dette er meget viktig og særlig i et demokratisk land som Norge.