Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 405198

Dato: 13.02.2022

Ikke noe koronapass ved grenseoverganger eller for å kjøpe mat etc. Koronapasset må bort.