Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 628747

Dato: 20.02.2022

Nei til koronapass.