Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 788164

Dato: 21.02.2022

Hei!

Jeg er sterkt imot tvangsmedisinering.
Spesielt når medisinen, i dette tilfellet mRNA-vaksinen ikke beviselig er trygg.
Vi MÅ bevare individets frihet slik sett. Ens egen helse er ens eget problem.
Dette er første steg mot et tvangssamfunn.