Høringssvar fra Silje Thingvoll

Dato: 20.02.2022

Jeg er sterkt mot forslaget som nå er på høring og sier NEI til endring i grenseforodningen!