Høringssvar fra Marit Rydland

Dato: 21.02.2022

NEI til endringer i grenseforordningen