Høringssvar fra Ingrid Midtbø

Dato: 21.02.2022

Jeg er sterkt imot lovforslaget. Mitt svar er NEI.