Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 569465

Dato: 20.02.2022

Et stort NEI!!