Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 927363

Dato: 21.02.2022

Dette er jeg sterkt uenig i!