Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 729183

Dato: 21.02.2022

Dette høringssvaret strider mot alle menneskerettigheter og lover og vil resultere i ett diktatorisk kontrollregime som vil destabilisere hele samfunnet. Friheten til folk er beskyttet av grunnloven og menneskerettigheter. Når man ser hva som skjer i Australia er det skremmende å være vitne til ar våre politikere ønsker et slikt segregerings og diktatorisk samfunn hvor folket mister sin frihet. Jeg håper ved min Gud at det Norske folk ikke vil ha et slikt kontrollregime. Heller ikke våre folkevalgte. Det er rett og slett skremmende at våre folkevalgte er i besittelse av en slik tankegang.

Må for all del IKKE INNFØRES...!!!