Høringssvar fra Hege

Dato: 15.02.2022

Jeg er IMOT dette!

Forkast forslaget tvert!