Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 931250

Dato: 21.02.2022

Jeg godtar ikke EU kommisjonen sitt forslag