Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188213

Dato: 06.02.2022

Jeg sier NEI til koronapass.

Jeg ønsker ikke segregering.

Koronapass bryter med menneskerettighetene.

Koronapass bryter med grunnloven.

Koronapass er udemokratisk.

Koronapass fratar oss personvern.

Koronapass er et kontrolltiltak.

Norge bør IKKE bli sidestilt med land som innfører denne type tiltak.

INGEN har per i dag kunnskap om langtidseffekter av MRNA vaksiner.