Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 01.02.2022

Ser dere ikke parallellen til behandlingen av jøder på 30-tallet? Det må jo være en fantastisk vaksine dere har innført når den gjør at vaksinerte er så redd for uvaksinerte?

Skal dere igjen med offentlig godkjenning markere en gruppe som "syndebukk? Denne gang ift en "vaksine" som ikke er godkjent, og som egentlig kun er under utprøving- uten at folk er advart og har mulighet for å ta ett informert valg!

Dere får MYE å stå til ansvar for om dere går inn på den veien!