Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 109562

Dato: 21.02.2022

Nei til endringer i grenseforordringen.