Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 988358

Dato: 21.02.2022

Dette er jeg sterkt i mot!