Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 991193

Dato: 21.02.2022

Jeg protesterer på det sterkeste imot dette forslaget da det strider mot grunnloven, og menneskerettighetene! Vi er mange som krever våre rettigheter tilbake! At dere vurderer å endre regelverket til apartheid lignende tilstander, er noe vi skal kjempe mot med livet som truet.