Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 723386

Dato: 21.02.2022

Nei til vaksine passe og vaksine tvang

Ja til frihet og kjærlighet.