Høringssvar fra Berit Oftedal

Dato: 08.02.2022

Vi har, VERDEN har, et utmerket lovverk som sikrer fri ferdsel for fire mennesker. Disse rettighetene og lovene er ukrenkelige.

Stopp det som skjer nå, at det lages høringer som strider mot og går på tvers av disse allmenne og vedtatte lovene!