Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 261133

Dato: 07.02.2022

Covid pass er diskriminerende og skaper større avstand mellom vaksinerte og uvaksinerte. Covid infeksjon er truer ikke helse og sykehusplasser. Dødeligheten per 2021 er lavere sammenlignet med årene før covid. Grunnlaget blir da for tynt. Nå er alle i risikogrupper fått 1., 2. og 3. dose. La resten av befolkningen bli naturlige immune.

Nei til korona-pass!