Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 511127

Dato: 16.02.2022

For å på lang sikt bedre folkehelsen må vi være villige til å utsette oss for mindre helserisikoer. Å eksponere oss for ulike mindre farlige virus og sykdommer forbedrer immunforsvaret gjennom generasjoner. Covid-19 utgjør ikke en vesentlig trussel mot folkehelsen. Og det rette svaret på denne "trusselen" er ikke å endre grenseforordningene slik at vi eksponeres mindre mot hverandre.