Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 932286

Dato: 21.02.2022

Jeg sier nei. Dette strider mot Grunnloven.