Høringssvar fra Kåre Sletten

Dato: 03.02.2022

Det er helt uakseptabelt med et pass som skiller folkgrupper på basis av et valg de har tatt over egen kropp. Det legges til at det vil være direkte segregering og uakseptabelt i dagens samfunn.