Høringssvar fra Thomas Vestly Andersen

Dato: 21.02.2022

Det felles beste er alltid blitt brukt som unnskyldning for tyrrani.

Det finnes medisiner & behandling som gjør influensa & korona ufarlig, men disse blir forsøkt undergravet av våre korrupte ledere.

Dette er ikke annet enn tyrrani!

Jeg sier nei innføre av flere uvitenskapelig & farlige tiltak!