Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 944112

Dato: 21.02.2022

Nei, det finnes ingen god grunn til dette. Slutt!