Høringssvar fra Charlotte Auen

Dato: 16.02.2022

Nei til koronapass

Nei til segregering

Nei til tvang

Nei til frihetsberøvelse

Nei til kontroll av folket.