Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 951366

Dato: 21.02.2022

Det er ingen grunn til at Norge skal innta alle forordninger fra EU. Vi har takket nei til EU to ganger.