Høringssvar fra Jutta Schatton

Dato: 20.02.2022

Imot til endring i grenseforordning.