Høringssvar fra Terje Hundsnes

Dato: 08.02.2022

Dette ser jeg som uhørt grunnet personvern , tvang uten grunnlag . Covid 19 er ikke en farlig nok pandemi for slike tiltak.