Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 850422

Dato: 21.02.2022

Jeg er helt imot dette. Det handler om fjerning av vår frihet og menneskerett. Dette må stoppes nå.... Jeg sier NEI!!!!!