Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 108178

Dato: 21.02.2022

Norge er ikke medlem av EU og velger fritt hvor vidt det blir bundet mer enn nødvendig av EØS-avtalen og Schengen-samarbeidet. Lovforslaget gir vekk suverenitiet til en fremmed makt (EU-kommisjonen) som vi har ingen demokratisk tilgang på eller overhodet kontroll over, som vil være et direkte brudd på norsk Grunnlov. Noe så diffust som "trussel mot folkehelsen" kan misbrukes til å innføre en rekke innskrenkelser og inngripende tiltak imot Norges suverenitet over sine egne landegrenser. Mange ting kan defineres som "trussel mot folkehelse" uten at vi bør gi makt vekk fra den norske Regjering og Storting.

Nei til forslaget.