Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 942574

Dato: 03.02.2022

Det finnes ingen grunn til å bruke ressurser på å innføre koronapass i Norge.

Det har dypt inngripende konsekvenser på så mange plan av våre liv.

Den type kontrolltiltak har i mine øyne ingenting med helse å gjøre, og hører ikke hjemme i et demokratisk samfunn.

Et koronapass kan svekke befolkningens tillit til våre myndigheter.

Det er et tiltak som etter min mening strider imot alminnelig rettsoppfatning,

mot grunnloven, mot våre

grunnleggende menneskerettigheter og mot vår selvstendighet og

frihet som levende mennesker.

Det vil i praksis innebære et medisinsk apartheid .

Det gir også ubehagelige assosiasjoner i fht passer - sedlene som ble

brukt under andre verdenskrig.

Jeg sier NEI til innføring av koronapass.