Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 991528

Dato: 03.02.2022

Jeg er i mot disse endringene. Vi er ikke medlem av EU og det er viktig at vi beholder vår suvirenitet og ikke skal bestemmes over av andre slik vi ville blitt ved å inngå en slik avtale.