Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 638145

Dato: 20.02.2022

Dette er jeg sterkt i mot. Dette begrenser menneskets frihet å øker myndighetenes kontroll.