Høringssvar fra Anne-Lise Teigen

Dato: 03.02.2022

Vaksinepass er ikke ønskelig hverken i EU eller internt i Norge. Norge bør være et fritt land som praktiserer likhet og likeverd.