Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 335203

Dato: 08.02.2022

Nei til innreise restriksjoner pga. helse som vi ser med covid.

sikkerhet til folk i de respektive land bør opprettholdes med passkontroll. Schengen avtalen med åpne grenser må avvikles.