Høringssvar fra Stig Madsen

Dato: 03.02.2022

Jegj sier nei til koronapass mellom landegrenser og innad i landet. Ønsker ikke segregering.