Høringssvar fra Elena Kondratyeva

Dato: 21.02.2022

Jeg sier nei til alle innreiserestriksjoner over Schengen-samarbeidets yttergrenser og nei til Koronapass.