Høringssvar fra Grete Nina Aske

Dato: 05.02.2022

Jeg er imot at det foretas endringer i grenseforordningen, spesielt endringene som gjør at det kreves koronapass eller liknende.