Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 186754

Dato: 06.02.2022

Jeg sier nei til koronapass.

Jeg sier nei til segrering.

Passet strider i mot menneskerettighetene.

Passet bryter grunnloven.

Passet er ett kontrolltiltak.